Learning management system

Ved NTNU
Type Gruppeprosjekt
År 2019
Verktøy

Brief

Analyser det gjeldende læringssystemet som brukes ved NTNU, Blackboard, og gjennomfør en redesign for å forbedre det.

Basert på en heuristisk analyse av læringssystemet Blackboard, identifiserte vi et problem som vi ønsket å forbedre: Mangelen på et rammeverk gjorde at det ble brukt ulik navigering og mappestruktur av hver lærer. Studentene må sette seg inn i en ny måte å innhente informasjon for hvert fag. Hvordan kan vi lage et rammeverk for informasjon som gjør det enkelt å navgiere i og som kan brukes for alle fag?

Vi gjennomførte også en undersøkelse blant studentene på NTNU. Den avslørte at studentene ofte belager seg på medstudenter for å innhente informasjon relatert til studiet. Hvordan kan vi gjøre det enklere for studentene å kommunisere med hverandre om studierelatert informasjon?

Skjermdumper fra Blackboard.
Uttrag fra den heuristiske analysen.

Basert på undersøkelsen med studentene utviklet vi to personas, og ut ifra de to problemstillingene utviklet vi to scenarier. Dette var utgangspunktet for det videre arbeidet med skisser og prototype.

Utdrag av wireframes fra skissestadiet.

Brukertesting av den første prototypen avslørte noen utfordringer med navigasjon og synlighet av knapper. Gjennom tidlig testing fikk vi raskt rettet opp i disse, og problemene ble løst innen andre brukertesting. Ettersom brukerne hadde ulik fremgangsmåte for å navigere seg i appen, er det lagt opp til flere sideveier til målet.

Forsiden, kalender og eksempel på en side fra et emne.
Brukerreise for gruppechat.
Brukerreisen ved spørsmål til innleveringsoppgaver.