Redesign av Varden

Ved NTNU
Type Individuell
År 2016
Verktøy

Brief

Redesign ei fritt valgt avis. Desse elementa skal formgis: Logoen, forsida, side 2–3 (som vanlegvis inneheld leiar, kommentarar etc), nyhetsoppslag med hovudsak og fleire undersaker og oppslag med eit eller fleire av flg. temaer: kultur, featurestoff, sport.

Varden er den største og eldste avisen i Telemark. Jeg ønsket å modernisere uttrykket, men samtidig beholde det seriøse og veletablerte inntrykket. Kombinasjonen av den moderne DIN og den anvendelige avisantikvaen Greta er perfekt for nettopp dette. Teksten følger et strengt firespalters gridsystem, som med god tekstjustering er uten elver og overdreven orddeling. For enklere å kunne skille katogoriene fra hverandre, er de markert i ulike farger. Streker i ulike tykkelser brukes funksjonelt og dektorativt for å skille saker og spalter fra hverandre.

Markering av starten på nyhetskategorien.
Markering for resten av sakene i kategorien.
Fargen for kategorien går igjen i nyhetsgrafikk.
Fargen for kategorien, og streken går igjen i byline.
Markering av starten på sportskategorien.
Fargen for kategorien og streken brukes til uhevelse av sitat.

Alle sider